(1kB)

(16kB)
HS Security chroni ludzi i mienie
na podstawie koncesji wydanej przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
w oparciu o Ustawę o Ochronie Osób i Mienia
z dnia 22 sierpnia 1997 roku.


(3kB)


(9kB) obiekty przemysłowe
(9kB) magazyny
(9kB) hurtownie
(9kB) budynki użyteczności publicznej i administracyjne


W profesjonalny sposób dbamy o bezpieczeństwo gwarantując sprawne i solidne wykonanie zleconych zadań.

Jesteśmy ubezpieczeni polisą odpowiedzialności cywilnej w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia w Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. A-A 079963.